🌏 เกี่ยวกับ .th

โดเมน .th คืออะไร?

โดเมน .th 

          

          

Jonathan Bruce Postel ผู้ให้กำเนิดมาตรฐานการสื่อสารคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ดูแลทรัพยากรอินเทอร์เน็ตโลก และชื่อโดเมน

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน (Registrar)  .th (มี.ค. 42) และ .ไทย (มี.ค. 54) 

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด ผู้ดูแลฐานข้อมูลและระบบโดเมนเนมเซิฟเวอร์ (Registry)

ข้อดีของชื่อโดเมน .th 


          

          

ช่องทางจดทะเบียนชื่อโดเมน .in.th 

สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาสนใจที่จะมีโดเมนเป็นของตนเองสามารถสมัครโครงการ .in.th เพื่อการศึกษา และรับโดเมนเนมได้ฟรี 1 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม https://edu.thnic.co.th/

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บครู.ไทย และ .in.th เพื่อการศึกษา